ค้นหา

แนะนำโครงการขับขี่ศึกษา โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

142

“Health Literacy ความรอบรู้ทางสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง” – ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ประเทศไทยยังคงมีอัตราการประสบอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากปัจจัยสำคัญ 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ตัวผู้ขับขี่ ยานพาหนะ และสภาพถนน/สิ่งแวดล้อม

เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และต่อยอดสู่วัฒนธรรมจราจรปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่จะมาเป็นผู้ขับขี่หน้าใหม่ ได้มีความรอบรู้ มีทัศนคติ และมีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

มาร่วมสร้างสังคมแห่งอนาคต รู้ทันทุกเรื่องบนท้องถนน สู่การขยายวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร กับโครงการขับขี่ศึกษา (Safe Education) ผ่านการเข้าถึงความรู้และเครื่องมือเรียนรู้ด้านจราจรปลอดภัยใน 3 ช่องทาง ทั้งบน Facebook, TikTok และ Website ได้ที่ https://linktr.ee/safeeducationthai

#ขับขี่ศึกษา #ความปลอดภัยต้องมาก่อน #safeeducationthai #roadsafety #roadsafetyliteracy

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.