ค้นหา

WORKSHEET – SPEED รีบด้วย เร็วด้วย ปลอดภัยด้วยได้ไหม

346

แบบฝึกหัดนี้ชวนให้ผู้เรียนได้สำรวจความรู้ด้านกฎหมายจราจรเบื้องต้นที่จะส่งผลต่อการขับขี่ปลอดภัยกันมากขึ้น

วิธีการทำ Worksheet

  1. Print แบบฝึกหัดหน้า 3 เพื่อใช้ในการตอบ
  2. เลือกตอบคำถาม “ถูก” หรือ “ผิด” โดยติ๊กคำตอบข้อ 1-24
  3. ศึกษาคำตอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้

สามารถดาวน์โหลด Worksheet โดยกดปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.