ค้นหา

ทำไม?? มอเตอร์ไซค์ห้ามใช้สะพานข้ามแยก และอุโมงค์  

avoid the bridges and tunnels
734

น้อง ๆ น่าจะเคยได้ยินกันเรื่องการห้ามรถจักรยานยนต์ขับขึ้นสะพานข้ามแยกหรือใช้อุโมงค์ เพราะอะไรนะหรอ??

ก็เพราะสะพานข้ามแยก หรืออุโมงค์…ถูกออกแบบเพื่อให้รถทางตรงสามารถข้ามแยกโดยสะดวกไม่ต้องเสียเวลารอไฟสัญญาณ แต่หลายครั้งที่เรายังเห็นรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืนอยู่ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็น่าสงสัยเหมือนกันนะว่า เรื่องนี้มีกฎหมายบังคับใช้หรือไม่ แล้วในฐานะผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างเรา ๆ จะทำอย่างไร วันนี้พี่เซฟเลยอยากจะเม้าส์เรื่องนี้สักหน่อย

รถจักรยานยนต์ขับขี่ข้ามสะพานร่วมทางแยก ผิดกฎหมายหรือไม่?

ตามมาตรา 139 (1) ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 3 กล่าวว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ และสะพานข้ามแม่น้ำ นอกจากนี้ ยังมีการประกาศข้อบังคับกฎหมายจราจรใหม่ ในเล่ม 133 ตอนพิเศษ 162 ง ในหัวข้อ “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559” ที่มีการสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านสะพานข้ามแยก 39 แห่ง และอุโมงค์ลอดทางแยก 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยสรุปคือ การขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามร่วมทางแยก ถือว่าผิดกฎหมายนั่นเอง

สะพานข้ามแยกและอุโมงค์ต้องมาพร้อมความปลอดภัย

การห้ามมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขับขี่ข้ามสะพานทางแยกหรือลงอุโมงค์ เป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากรถยนต์ที่ขับมาอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกับรถจักรยานยนต์ได้ นอกจากนี้การขับขี่มอเตอร์ไซค์ในอุโมงค์นั่นเป็นการขับขี่ผ่านพื้นที่ต่างแสงที่ทำให้รูม่านตาของคนเรามีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลข้างเคียงให้ผู้ขับขี่เกิดภาพเบลอและการโฟกัสภาพข้างหน้าไม่ชัด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายเช่นกัน

เข้าใจเลยว่าทำไมพี่ๆ มอเตอร์ไซค์หลายคนยังคงเลือกที่จะใช้ ก็อาจจะด้วยเหตุผลทางความสะดวกหรือความรวดเร็วนั่นแหละ โดยในปี 2564 ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงได้มีการทำสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานจากกลุ่มประชาชนตัวอย่างในเขตกทม. 1,254 คน พบว่า ร้อยละ 51.12 ไม่เห็นด้วย เพราะสะพานข้ามแยกค่อนข้างลาดชัน ไม่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์ รวมถึงการใช้ทางรวมกับรถยนต์ที่ใช้สะพานข้ามแยกด้วยความเร็วสูง อาจเกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเอง ในขณะที่ร้อยละ 40.75 ระบุว่าเห็นด้วย เพราะจะช่วยลดการจราจรติดขัด สามารถระบายรถได้ดีขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน พร้อมระบุว่าควรมีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะกับสะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

แล้วทางออกของชาวมอเตอร์ไซค์ในตอนนี้คืออะไร

พี่เซฟต้องบอกว่า ความปลอดภัยควรต้องควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องด้วย ดังนั้นเราทุกคนก็ต้องอ้างอิงกฎหมายของปัจจุบันก่อน แปลว่าชาวจักรยานยนต์ทุกคันควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ขึ้นข้ามสะพานร่วมทางแยกไว้ก่อนจะดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม พี่เซฟหวังว่า การออกแบบพื้นที่ทางจราจรที่มีคุณภาพ ยึดหลัก Universal Design ใส่ใจและนึกถึงคนใช้รถใช้ถนนทุกแบบจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามกฎและความปลอดภัยทางจราจรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ที่มา:

– Urban Creature, https://urbancreature.co/thailand-motorcycle-laws/  

– The Biker, https://www.thebiker.co/articles/74/  

– Pantip, https://pantip.com/topic/30404610  

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.