ค้นหา

จุดอันตรายบนท้องถนนที่ไม่ควรมองข้าม

dangerous roads
142

พี่เซฟอยากย้ำเสมอว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่น้อง ๆ คิด เพราะในแต่ละวันผู้คนจำนวนมากต่างใช้รถยนต์เดินทางมากขึ้นทุกปี และยิ่งคนใช้รถมากขึ้นเท่าไหร่ แปลว่าความเสี่ยงของอุบัติเหตุก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากเท่านั้น เพื่อให้ทุกวันบนท้องถนนของน้อง ๆ ปลอดภัยและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น พี่เซฟจึงขอรวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนกับจุดเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้มองข้ามกัน

จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถยนต์ที่บันทึกโดยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นได้ระบุว่า เมื่อปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานั้นมีการเกิดอุบัติเหตุรถเกิดขึ้นทั้งหมด 21,032 ครั้ง ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2564 ที่เกิดอุบัติเหตุรวม 20,457  ครั้ง โดยมีค่าการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยกว่า 58 ครั้งต่อวันเลยทีเดียว

ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565  ได้ระบุจุดอันตรายบนท้องถนนที่มีความเสี่ยงนำมาสู่อุบัติเหตุมากที่สุด ดังนี้

  • อันดับ 1: ถนนทางตรงที่ไม่มีความลาดชัน เป็นจำนวน 14,043 ครั้ง มีอัตรา 66.77%
  • อันดับ 2: ถนนทางโค้งกว้างที่ไม่มีความลาดชัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 2,169 ครั้ง มีอัตรา 10.31%
  • อันดับ 3: ถนนทางโค้งกว้างที่มีทางลาดชัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน  890 ครั้ง มีอัตรา 4.23%

จากข้อมูลสถิติได้แสดงให้เห็นว่า ถนนที่เป็นทางตรงธรรมดา ดูไม่น่าอันตรายอะไร กลับกลายเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะที่สุด ดังนั้นเมื่อน้อง ๆ ขับขี่เข้าถนนทางตรง ต้องนึกไว้เสมอเลยว่าเป็นลักษณะถนนที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงทางโค้ง ทางหักศอก การเปลี่ยนเลน บริเวณจุดกลับรถ เป็นจุดเสี่ยงที่ไม่ควรประมาทเช่นกัน

ที่มา:

– ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน, https://www.thairsc.com/  

– กระทรวงคมนาคม, https://bit.ly/42sxSK4

– กรุงเทพธุรกิจ, https://www.bangkokbiznews.com/social/984601

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.