ค้นหา

เมือง ฤดูฝน และความปลอดภัยของการขับขี่มอเตอรไซค์

design safety road
105

การออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับนักขับมอเตอร์ไซค์ในฤดูฝน เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่พี่เซฟมองว่า มีส่วนช่วยในการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ เนื่องจากมอเตอร์ไซค์แม้ว่าเป็นพาหนะที่คล่องตัวและรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในการเดินทางโดยเฉพาะสภาพอากาศที่แย่ เช่น ฝนตกหนัก ลมแรง หรือถนนเปียกลื่น ดังนั้นเมื่อถ้าเรามีเมืองที่ออกแบบให้ช่วยเหลือเหล่านักขับฤดูฝนได้ ก็น่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานพาหนะนี้ได้ดีขึ้น

นี่คือบางเหตุผลที่พี่เซฟอยากให้น้อง ๆ มาชวนคิดชวนดูกัน กับสิ่งที่ควรพิจารณาในการออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับนักขับมอเตอร์ไซค์ในฤดูฝนกัน

1. ออกแบบถนนให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ถนนควรออกแบบให้มีพื้นผิวที่เรียบและไม่มีความลาดชันมากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการลื่นไถลของมอเตอร์ไซค์ในช่วงฤดูฝนที่ถนนเปียกลื่น นอกจากนี้ควรจัดตั้งพื้นที่นิเวศระหว่างทางจราจรและถนน เช่น จุดพักรถสำหรับหลบฝน หรือจัดพื้นที่ใต้ต้นไม้ไว้หลบฝน ทำให้มีพื้นที่สำหรับนักขับมอเตอร์ไซค์หยุดพักหรือหายใจผ่อนคลายระหว่างรอฝนหยุดได้

2. รักษาถนนให้อยู่ในสภาพดี

ในช่วงฤดูฝนที่อากาศชื้นเย็น ถนนอาจมีความเสียหายมากขึ้น การเก็บรักษาและซ่อมแซมถนนให้ในสภาพดีเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและให้นักขับมอเตอร์ไซค์ควบคู่กับการขับขี่อย่างปลอดภัย

3. ระบบระบายน้ำให้ถนน

การออกแบบระบบระบายน้ำฝนที่มีความเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่อาจมีปริมาณน้ำฝนที่หนัก จนส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน ระบบระบายน้ำที่เหมาะสมควรรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาที่คาดคิดได้สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมในถนนหรือพื้นที่ใกล้เคียง

4. เครื่องหมายหรือป้ายสัญญาณจราจร

ควรติดตั้งป้ายเตือนและเครื่องหมายทางทิศทางที่ชัดเจนในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงฤดูฝน เช่น ที่หน้าสะพาน ในตำแหน่งที่มีน้ำท่วม เพื่อให้นักขับมอเตอร์ไซค์ทราบถึงสภาพอากาศและสภาพถนนในพื้นที่นั้น ๆ หรือถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบสูงสุดคือสัญญาณเหล่านี้ควรจะติดจะสะท้อนหรือเรืองแสงได้ หรือมีไฟสัญญาณติดป้ายไว้ก็จะดีมาก

5. ถนนต้องสว่างอยู่เสมอ

การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างหรือจัดการระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในเวลาที่มีฝนตกหนัก

การออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับนักขับมอเตอร์ไซค์ในฤดูฝนช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ของผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในสภาพอากาศที่แย่ ทำให้เมืองมีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศต่าง ๆ และนักขับมอเตอร์ไซค์สามารถเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ที่มา:

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.