ค้นหา

WORKSHEET ขับขี่ศึกษา – SITUATION ประเมินเป็น ตัดสินใจเป็น

303

ชวนค้นหาทักษะการคาดการณ์ความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นทักษะสำคัญที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกคนควรมี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ไม่เพียงแต่ขับรถได้ แต่จะต้องมีทักษะนี้ด้วย

วิธีการใช้ Worksheet

  1. ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด 10 สถานการณ์ต่อ 1 กรณี
  2. เขียนคำตอบลงในช่องว่างว่า “ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุทางถนน” ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละจุดคืออะไร
  3. ดูเฉลยในหน้าถัดไป

สามารถดาวน์โหลด Worksheet โดยคลิ๊กปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์” ด้านล่างนี้

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.