ค้นหา

แนะนำโครงการขับขี่ศึกษา โดย ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย

52

“คาดการณ์เป็น ประเมินสถานการณ์เป็น ตัดสินใจเป็น ควบคุมรถเป็น เราก็จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”- ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย

เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ควรติดตั้งให้กลุ่มเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงวัยที่มีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยรถจักรยานยนต์สูงที่สุด

ไม่เพียงเรียนรู้ฝึกฝนก่อนสอบใบขับขี่เท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ค่อย ๆ สะสมทักษะการขับขี่ให้ปลอดภัย เกิดเป็นพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง

จุด Touch Point สำคัญที่ช่วยเน้นย้ำและปลูกฝังการขับขี่ปลอดภัยในเด็กและเยาวชน คือการได้ร่วมมือกับสถานบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมจราจรปลอดภัยให้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก

มาร่วมสร้างสังคมแห่งอนาคต รู้ทันทุกเรื่องบนท้องถนน สู่การขยายวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร กับโครงการขับขี่ศึกษา (Safe Education) ผ่านการเข้าถึงความรู้และเครื่องมือเรียนรู้ด้านจราจรปลอดภัย รวมถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือ ใน 3 ช่องทาง ทั้งบน Facebook, TikTok และ Website ได้ที่ https://linktr.ee/safeeducationthai

#ขับขี่ศึกษา #ความปลอดภัยต้องมาก่อน #safeeducationthai #roadsafety #roadsafetyliteracy

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.