ค้นหา

ขับขี่ปลอดภัย รู้จักและเข้าใจ “ทางเอก” และ “ทางโท”

main-way-secondary-way-cover
184

จะรู้ได้อย่างไร ว่าเส้นไหน ทางเอก หรือ ทางโท ?

ทางเอก หรือ ทางหลัก

✅ มีจำนวนเลนมากกว่า

✅ พื้นที่ถนนกว้างกว่า

✅ ไม่มีป้ายจราจร “หยุด” เมื่อมีทางแยก

✅ ตัวอย่าง: ถนนหลัก ที่มีแยกไปยังถนนเส้นเล็กกว่า, ถนนในวงเวียน

ทางโท หรือ ทางรอง

✅ มีจำนวนเลนน้อยกว่า

✅ พื้นที่ถนนแคบกว่า

✅ มีป้ายจราจร “หยุด” และมีเส้นสีขาวขีดขวาง เมื่อมีทางแยก

✅ ตัวอย่าง: ซอยเล็ก ๆ, ทางเข้า-ออกที่ติดกับถนน

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ขับขี่ เมื่อถึงทางแยก ทางเอก-ทางโท

✅ สังเกตก่อนว่า เรากำลังขับอยู่บนทางเอกหรือทางโท

✅ ผู้ขับขี่บนทางเอกมีสิทธิ์ได้ขับผ่านไปก่อน

✅ ผู้ขับขี่บนทางโท ต้องชะลอ หรือหยุดให้รถทางเอกขับผ่านไปก่อน แล้วขับต่อ เมื่อไม่มีรถทางเอกขับมาประชิด

✅ เมื่อขับไปเจอวงเวียน ต้องให้รถที่อยู่ในวงเวียนขับผ่านไปก่อนเสมอ หรือผู้ที่ขับรถอยู่ทางขวามือจะต้องให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขับนั้นขับผ่านไปก่อนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

พี่เชฟ จะบอกว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างรถทางเอกกับทางโท ไม่ใช่รถทางเอกจะถูก-ทางโทผิดเสมอไป เพราะตำรวจต้องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ปริมาณแอลกอฮอล์ และความเร็วของทั้ง 2 ฝ่าย

รู้ทุกเรื่องขับขี่ศึกษา เพื่อให้ทุกครั้งในการใช้ท้องถนนปลอดภัยเสมอนะครับ

ที่มา: พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 71-74, https://bit.ly/3xZ5Yrp

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.