ค้นหา

โครงการขับขี่ศึกษาชวนสร้างสังคมแห่งจราจรปลอดภัยด้วยกลไก 4ส.

Safe education thai poster
123

เมื่อความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นสร้างได้จากตัวเราเอง!!

โครงการขับขี่ศึกษา (Safe Education)

ชวนสร้างสังคมแห่งอนาคต รู้ทันทุกเรื่องบนท้องถนน สู่การขยายวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

  • สื่อสาร: ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Health Literacy)
  • สร้าง: เครื่องมือการเรียนรู้ในกลุ่มนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง
  • เสริม: กิจกรรมรณรงค์ อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ และนิทรรศการสัญจร
  • สานพลัง: ความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนพันธมิตร และพื้นที่พันธมิตร

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นบน Facebook, TikTok และ Website ได้ที่ https://linktr.ee/safeeducationthai

มาร่วมสร้างจราจรปลอดภัยให้กับคนใกล้ตัวเรากันนะ <3<3<3

ติดตามโซเชียลของเราได้ที่

© Copyright 2022 Safe Education Thailand. All rights reserved.